Hóa học Lớp 11: Theo thuyết Areniut, chất nào sau đây là bazơ? A. NaOH. B. H 2 SO 4 . C. HCl. D. Na 2 SO 4 .

Hóa học Lớp 11: Theo thuyết Areniut, chất nào sau đây là bazơ? A. NaOH. B. H 2 SO 4 . C. HCl. D. Na 2 SO 4 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ