Hóa học Lớp 11: Theo IUPAC: CH 3 -C ≡ C-CH(CH 3 )-CH(CH 3 )-CH 3 có tên gọi là: A. 4-đimetylhex-1-in .

Hóa học Lớp 11: Theo IUPAC: CH 3 -C ≡ C-CH(CH 3 )-CH(CH 3 )-CH 3 có tên gọi là: A. 4-đimetylhex-1-in . B. 4,5-đimetylhex-1-in . C. 4,5-đimetylhex-2-in . D. 2,3-đimetylhex-4-in ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ