Hóa học Lớp 11: Thí nghiệm nào sau đây khi tiến hành xong thu được dung dịch có PH < 7? A. Cho 50 ml dd H2SO4

Hóa học Lớp 11: Thí nghiệm nào sau đây khi tiến hành xong thu được dung dịch có PH < 7? A. Cho 50 ml dd H2SO4 1M phản ứng với 100 ml dd Ba(OH)2 0,5M B. Cho 50 ml dd KHSO4 2M phản ứng với 100 ml dd NH3 1M C. Cho 50 ml dd KHSO4 2M phản ứng với 100 ml dd KOH 1M D. Cho 50 ml dd H2SO4 1M phản ứng với 150 ml dd Na2CO3 1M, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ