Hóa học Lớp 11: Tính tổng nồng độ mol các ion có 0,2 lít dung dịch chứa 11,7 gam NaCl? A. 1,0M B. 2,0M C.

Hóa học Lớp 11: Tính tổng nồng độ mol các ion có 0,2 lít dung dịch chứa 11,7 gam NaCl? A. 1,0M B. 2,0M C. 0,1M D. 0,2M, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ