Hóa học Lớp 11: Tên đúng của chất CH 3 –CH 2 –CH 2 –CHO là gì ? A. Propan-1-al. B. Pro

Hóa học Lớp 11: Tên đúng của chất CH 3 –CH 2 –CH 2 –CHO là gì ? A. Propan-1-al. B. Propanal. C. Butan-1-al. D. Butanal., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ