Hóa học Lớp 11: Sản phẩm của phản ứng thế clo (1 : 1, ánh sáng) vào 2,2-đimetylpropan là: (1) CH 3 C(CH 3 ) 2 CH 2 Cl

Hóa học Lớp 11: Sản phẩm của phản ứng thế clo (1 : 1, ánh sáng) vào 2,2-đimetylpropan là: (1) CH 3 C(CH 3 ) 2 CH 2 Cl (2) CH 3 C(CH 2 Cl) 2 CH 3 (3) CH 3 ClC(CH 3 ) 3 A. (2). B. (1). C. (2); (3). D. (1); (2)., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ