Hóa học Lớp 11: Phản ứng nào sau đây không dùng để điều chế benzen ? A. tam hợp axetilen. B. khử H 2 của x

Hóa học Lớp 11: Phản ứng nào sau đây không dùng để điều chế benzen ? A. tam hợp axetilen. B. khử H 2 của xiclohexan. C. khử H 2 , đóng vòng n -hexan. D. tam hợp etilen., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ