Hóa học Lớp 11: Phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở 40 o C (tỉ lệ mol 1:1) thu được sản phẩm chính là: A. CH 3 CHBrCH=CH

Hóa học Lớp 11: Phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở 40 o C (tỉ lệ mol 1:1) thu được sản phẩm chính là: A. CH 3 CHBrCH=CH 2 B. CH 3 CH=CHCH 2 Br C. CH 2 BrCH 2 CH=CH 2 D. CH 3 CH=CBrCH 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ