Hóa học Lớp 11: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Khi thay H trong hiđrocacbon bằng nhóm NH 2 ta thu

Hóa học Lớp 11: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Khi thay H trong hiđrocacbon bằng nhóm NH 2 ta thu được amin. B. Amino axit là hợp chất hữu cơ đa chức có 2 nhóm NH 2 và COOH. C. Khi thay H trong phân tử NH 3 bằng gốc hiđrocacbon ta thu được amin. D. Khi thay H trong phân tử H 2 O bằng gốc hiđrocacbon ta thu được ancol., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ