Hóa học Lớp 11: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Tơ visco là tơ hóa học. B. Tr

Hóa học Lớp 11: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Tơ visco là tơ hóa học. B. Tripanmitin là chất lỏng ở điều kiện thuờng. C. Amilopectin có cấu tạo mạch phân nhánh. D. Dung dịch anbumin có phản ứng màu biure., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ