Hóa học Lớp 11: Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO 2 lấy ch

Hóa học Lớp 11: Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO 2 lấy chất hữu cơ vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat. B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol. C. Cho ancol etylic tác dụng với Na lấy chất rắn thu được hòa tan vào nước lại thu được ancol etylic. D. Cho ancol etylic đi qua H 2 SO 4 đặc ở 170 o C tạo thành anken., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ