Hóa học Lớp 11: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Etyl acrylat có phản ứng tráng bạc. B. Ở điều kiện

Hóa học Lớp 11: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Etyl acrylat có phản ứng tráng bạc. B. Ở điều kiện thường, tristearin là chất rắn. C. Thủy phân etyl axetat thu được ancol metylic. D. Tripanmitin phản ứng được với nước brom., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ