Hóa học Lớp 11: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Amilopectin là polime mạch không phân nhán

Hóa học Lớp 11: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Amilopectin là polime mạch không phân nhánh . B. Đồng trùng hợp là quá trình có giải phóng những phân tử nhỏ . C. Amino axit là hợp chất đa chức . D. Xenlulozơ là polime mạch không nhánh, không xoắn, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ