Hóa học Lớp 11: Phát biểu nào dưới đây không đúng: A. Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm bằng

Hóa học Lớp 11: Phát biểu nào dưới đây không đúng: A. Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm bằng cách đun etylic với H2SO4 đặc tới khoảng 170 o C B. Tất cả các ancol khi đun nóng với H2SO4 đặc tới khoảng 170 o C đều thu được anken C. Đun nóng ancol với H2SO4 đặc ở nhiệt độ khoảng 140 o C sẽ thu được ete D. Đun nóng propan-1-ol với H2SO4 đặc ở nhiệt độ 170 o C chỉ thu được 1 olefin duy nhất, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ