Hóa học Lớp 11: Oxi hóa 0,16 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm 1 axit cacboxylic, 1 anđehit, ancol dư và H 2 O . Ngưng tụ

Hóa học Lớp 11: Oxi hóa 0,16 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm 1 axit cacboxylic, 1 anđehit, ancol dư và H 2 O . Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm 2 phần bằng nhau. Ph ầ n 1 cho tác dụng hết với Na dư, thu được 1,008 lit khí H 2 (đktc). Phần 2 cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 19,44 gam Ag. Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là A. 31,25%. B. 62,5%. C. 40%. D. 15%., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ