Hóa học Lớp 11: Nung nóng 100 gam hỗn hợp gồm Na 2 CO 3 và NaHCO 3 cho đến khối lượng không đổi còn lại 69 gam chất rắn.

Hóa học Lớp 11: Nung nóng 100 gam hỗn hợp gồm Na 2 CO 3 và NaHCO 3 cho đến khối lượng không đổi còn lại 69 gam chất rắn. % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là: A. 63% và 37% B. 42% và 58% C. 16% và 84% D. 84% và 16%, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ