Hóa học Lớp 11: Nung 16,8 gam hỗn hợp X gồm MgCO 3 và CaCO 3 đến khối lượng không đổi, rồi dẫn khí thu được vào 180 ml dun

Hóa học Lớp 11: Nung 16,8 gam hỗn hợp X gồm MgCO 3 và CaCO 3 đến khối lượng không đổi, rồi dẫn khí thu được vào 180 ml dung dịch Ba(OH) 2 1M thì thu được 33,49 gam kết tủa. Thành phần % MgCO 3 trong X là A. 6,25% hoặc 31,25%. B. 6,25% hoặc 68,75%. C. 31,25% hoặc 93,75%. D. 68,75% hoặc 93,75%., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ