Hóa học Lớp 11: Nhỏ dung dịch anđehit fomic vào ống nghiệm chứa kết tủa Cu OH 2 / OH – đun nóng nhẹ sẽ thấy kết t

Hóa học Lớp 11: Nhỏ dung dịch anđehit fomic vào ống nghiệm chứa kết tủa Cu OH 2 / OH – đun nóng nhẹ sẽ thấy kết tủa đỏ gạch. Phương trình hóa học nào sau đây diễn tả đúng hiện tượng xảy ra A. HCHO + Cu OH 2 → HCOOH + Cu + H 2 O B. HCHO + Cu OH 2 → HCOOH + Cu + H 2 C. HCHO + 2 Cu OH 2 → HCOOH + Cu 2 O + 2 H 2 O D. HCHO + 2 Cu OH 2 → HCOOH + Cu OH 2 + H 2 O, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ