Hóa học Lớp 11: Nhiệt phân dung dịch hòa tan m gam hỗn hợp NH 4 Cl và NaNO 2 có tỉ lệ số mol NH 4 Cl : NaNO 2 = 2:3 thu đư

Hóa học Lớp 11: Nhiệt phân dung dịch hòa tan m gam hỗn hợp NH 4 Cl và NaNO 2 có tỉ lệ số mol NH 4 Cl : NaNO 2 = 2:3 thu được 5,6 lít N 2 (đktc). Giá trị của m là: A. 22,4 gam B. 26,17 gam C. 78,5 gam D. 39,25 gam, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ