Hóa học Lớp 11: Kết luận nào sau đây là không đúng ? A . Buta–1,3–đien và đồng đẳng c&

Hóa học Lớp 11: Kết luận nào sau đây là không đúng ? A . Buta–1,3–đien và đồng đẳng có công thức phân tử chung C x H 2x–2 (x ≥ 3) B . Các hiđrocacbon có công thức phân tử dạng C x H 2x–2 với x ≥ 3 đều thuộc dãy đồng đẳng của ankađien C . Buta–1,3–đien là một ankađien liên hợp D. Trùng hợp buta–1,3–đien (có natri làm xúc tác) được cao su buna, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ