Hóa học Lớp 11: Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học? A. CH3-CH2-CH=CH2 B. CH 2 =C(CH 3 ) 2 C

Hóa học Lớp 11: Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học? A. CH3-CH2-CH=CH2 B. CH 2 =C(CH 3 ) 2 C. CH 2 =CH-CH 2 Cl D. CH 3 -CH=CH-COOH, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ