Hóa học Lớp 11: Hỗn hợp nào sau đây làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường? A. Metan và etan. B. Xiclobu

Hóa học Lớp 11: Hỗn hợp nào sau đây làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường? A. Metan và etan. B. Xiclobutan và xiclopropan. C. Metan và benzen. D. Etilen và axetilen., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ