Hóa học Lớp 11: Hỗn hợp X gồm một ankin và hidro có tỉ lệ mol 1:5 . Cho hỗn hợp X qua Ni,t°, sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y gồm hai khí đều

Hóa học Lớp 11: Hỗn hợp X gồm một ankin và hidro có tỉ lệ mol 1:5 . Cho hỗn hợp X qua Ni,t°, sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y gồm hai khí đều không có khả năng làm mất màu dung dịch Br2. Tỷ khối của Y đối với H2 là 8. Vậy công thức của ankin là, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ