Hóa học Lớp 11: Hỗn hợp X gồm hai este đều chứa vòng benzen, có công thức phân tử là C 10 H 12 O 2 . Đun n&oacut

Hóa học Lớp 11: Hỗn hợp X gồm hai este đều chứa vòng benzen, có công thức phân tử là C 10 H 12 O 2 . Đun nóng 16,4 gam X cần dùng tối đa 200 ml dung dịch NaOH 0,9M. Chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu được a gam chất hữu cơ Y và hỗn hợp Z gồm hai muối; trong đó có x gam muối A và y gam muối B (M A < M B ). Đốt cháy hoàn toàn a gam Y cần dùng 0,17 mol O 2 . Giá trị của y – x là? A. 0,6. B. 1,0. C. 1,2. D. 0,8., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ