Hóa học Lớp 11: Hỗn hợp A gồm N 2 và H 2 có phân tử khối trung bình là 7,2. Nung A với bột sắt để phản ứng tổng

Hóa học Lớp 11: Hỗn hợp A gồm N 2 và H 2 có phân tử khối trung bình là 7,2. Nung A với bột sắt để phản ứng tổng hợp NH 3 xảy ra với hiệu suất 20%, thu được hỗn hợp B. Cho B tác dụng với CuO dư, nung nóng được 32,64 gam Cu. Thể tích của hỗn hợp A ở đktc là? A. 95,2 lít B. 71,4 lít C. 57,12 lít D. 76,16 lít, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ