Hóa học Lớp 11: Hòa tan m gam hỗn hợp (Zn+ZnO) când vừa đủ 100,8ml dd HCl 36,5% (d=1,19g/ml) thấy thoát ra một chất khí và 161,352 gam dd A A/Tính m B/

Hóa học Lớp 11: Hòa tan m gam hỗn hợp (Zn+ZnO) când vừa đủ 100,8ml dd HCl 36,5% (d=1,19g/ml) thấy thoát ra một chất khí và 161,352 gam dd A A/Tính m B/Cô cạn dd A thu được bao nhiêu gam muối khan?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ