Hóa học Lớp 11: Hiđrocacbon X làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Tên gọi của X là: A. propilen. B. metan.

Hóa học Lớp 11: Hiđrocacbon X làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Tên gọi của X là: A. propilen. B. metan. C. xiclohexan. D. 2 – metylpentan., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ