Hóa học Lớp 11: Hai chất X, Y mạch hở có CTPT C 3 H 6 và C 4 H 8 và đều tác dụng được với nước brom. X, Y là A

Hóa học Lớp 11: Hai chất X, Y mạch hở có CTPT C 3 H 6 và C 4 H 8 và đều tác dụng được với nước brom. X, Y là A. Hai anken hoặc xicloankan vòng 3 cạnh. B. Hai anken hoặc xicloankan vòng 4 cạnh. C. Hai anken hoặc hai ankan. D. Hai anken đồng đẳng của nhau., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ