Hóa học Lớp 11: Hai chất điện li mạnh A và B khi tan trong nước phân li ra a mol M g 2 + , b mol N a + , c mol S O

Hóa học Lớp 11: Hai chất điện li mạnh A và B khi tan trong nước phân li ra a mol M g 2 + , b mol N a + , c mol S O 4 2 – và d mol C l – : 1. Biết a = 0,0010; b = 0,010; c = 0,0050; vậy d bằng bao nhiêu ? 2. Viết công thức phân tử của A và B., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ