Hóa học Lớp 11: Hòa tan 1,68 gam kim loại Mg vào V lít dung dịch HNO 3 0,25M vừa đủ thu được dung dịch X và 0,448 l&iacu

Hóa học Lớp 11: Hòa tan 1,68 gam kim loại Mg vào V lít dung dịch HNO 3 0,25M vừa đủ thu được dung dịch X và 0,448 lít một chất khí Y duy nhất. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được 11,16 gam muối khan. Công thức phân tử của khí Y và thể tích dung dịch HNO 3 đã dùng là: A. NO và 0,32 lít B. NO và 0,72 lít C. N 2 O và 0,32 lít D. N 2 O và 0,72 lít, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Hòa tan 1,68 gam kim loại Mg vào V lít dung dịch HNO 3 0,25M vừa đủ thu được dung dịch X và 0,448 l&iacu”

 1.  nMg= 0,07 mol=nMg(NO3)2 → mMg(NO3)2= 0,07. 148= 10,36 gam≠ 11,16 gam

  →Muối khan phải chứa cả Mg(NO3)2 và NH4NO3

  mNH4NO3=11,16- 10,36= 0,8 gam →nNH4NO3= 0,01 mol

  Quá trình cho e:

  Mg→ Mg2++ 2e  (1)

  0,07→        0,14 mol

  Quá trình nhận e: nkhí= 0,02mol

  NO3+ 8e         + 10H+ → NH4+ + 3H2O (2)

             0,08        0,1     0,01 mol

  -Nếu khí có 1 nguyên tử N:

  N+5 + (5-a) e→ N+a

         (5-a).0,02  0,02

  Theo ĐL bảo toàn electron có: 0,14= 0,02. (5-a)+0,08→ a= 2 → NO

  -Nếu khí có 2 nguyên tử N:

  2N+5 + 2(5-a) e→ N2+a

            (5-a).0,04     0,02

  Theo ĐL bảo toàn electron có: 0,14= 0,04. (5-a) + 0,08→ a= 3,5 loại

  Ta có:

  NO3+ 3e+4H+→ NO+ 2H2O (3)

            0,06  0,08   0,02 mol

  Theo các bán phản ứng (2) và (3)

  nH+= 10nNH4++ 4.nNO= 10.0,01+ 4.0,02= 0,18 mol=nHNO3

  →V= 0,18/0,25= 0,72 lít

  Giải đáp B

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ