Hóa học Lớp 11: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là A. CH 3 NH 2 . B. CH 3 COOH. C. CH 3 COO

Hóa học Lớp 11: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là A. CH 3 NH 2 . B. CH 3 COOH. C. CH 3 COOC 2 H 5 . D. C 2 H 5 OH., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ