Hóa học Lớp 11: Dung dịch X gồm 6 ion: 0,15 mol Na + , 0,10 mol Ba 2+ , 0,05 mol Al 3+ , Cl – , Br – và I – . Thêm từ từ dung dịch AgNO 3

Hóa học Lớp 11: Dung dịch X gồm 6 ion: 0,15 mol Na + , 0,10 mol Ba 2+ , 0,05 mol Al 3+ , Cl – , Br – và I – . Thêm từ từ dung dịch AgNO 3 2M vào dung dịch X đến khi được lượng kết tủa lớn nhất thì thể tích dung dịch AgNO 3 đã sử dụng là: A. 150 ml B. 300 ml C. 250 ml D. 500 ml, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ