Hóa học Lớp 11: Dung dịch X gồm 0,15 mol K + ; 0,3 mol Mg 2 + ; 0,25 mol Na + ; a mol Cl – và b mol SO

Hóa học Lớp 11: Dung dịch X gồm 0,15 mol K + ; 0,3 mol Mg 2 + ; 0,25 mol Na + ; a mol Cl – và b mol SO 4 2 – . Cô cạn dung dịch X thu được 61,8 gam muối khan. Giá trị của b là A. 0,4 B. 0,3 C. 0,2 D. 0,5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Dung dịch X gồm 0,15 mol K + ; 0,3 mol Mg 2 + ; 0,25 mol Na + ; a mol Cl – và b mol SO”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ