Hóa học Lớp 11: Dung dịch X chứa các ion: Na + , NH 4 + , CO 3 2- , PO 4 3- , NO 3 – , SO 4 2- . Dùng chất nào sau đây

Hóa học Lớp 11: Dung dịch X chứa các ion: Na + , NH 4 + , CO 3 2- , PO 4 3- , NO 3 – , SO 4 2- . Dùng chất nào sau đây có thể loại bỏ được nhiều anion nhất? A. Ba(NO 3 ) 2 B. MgCl 2 C. BaCl 2 D. NaOH, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ