Hóa học Lớp 11: Dung dịch axit acrylic (CH 2 =CH-COOH) không phản ứng được với chất nào sau đây? A. Na 2 CO 3 . B.

Hóa học Lớp 11: Dung dịch axit acrylic (CH 2 =CH-COOH) không phản ứng được với chất nào sau đây? A. Na 2 CO 3 . B. NaOH. C. Mg(NO 3 ) 2 . D. Br 2 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ