Hóa học Lớp 11: Đun glixerol với axit H 2 SO 4 đặc sinh ra hợp chất X có tỉ khối hơi so với nitơ bằng 2. X không tác dụng với Na.

Hóa học Lớp 11: Đun glixerol với axit H 2 SO 4 đặc sinh ra hợp chất X có tỉ khối hơi so với nitơ bằng 2. X không tác dụng với Na. Công thức cấu tạo của X là A. CH 2 = CHCH 2 OH B. CH 2 = CHOH C. CH 3 – CO – CH 3 D. CH 3 CH 2 CHO, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ