Hóa học Lớp 11: Đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 16,2 g H2O và 30,8 g CO2. Hai hiđrocacbon đó là: A. C2H4,

Hóa học Lớp 11: Đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 16,2 g H2O và 30,8 g CO2. Hai hiđrocacbon đó là: A. C2H4,  C3H6.    B. C2H6, C3H8.        C. C3H6, C4H8.             D. C3H8,  C4H10., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ