Hóa học Lớp 11: Đốt cháy hết 9,18 gam A, B là 2 đồng đẳng kế tiếp thuộc dãy của benzen thu được H 2 O và 30,36 gam C

Hóa học Lớp 11: Đốt cháy hết 9,18 gam A, B là 2 đồng đẳng kế tiếp thuộc dãy của benzen thu được H 2 O và 30,36 gam CO 2 . Công thức phân tử của A và B lần lượt là: A. C 6 H 6 ; C 7 H 8 B. C 8 H 10 ; C 9 H 12 . C. C 7 H 8 ; C 9 H 12 . D. C 9 H 12 ; C 10 H 14 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ