Hóa học Lớp 11: Đốt 1,6 gam chất hữu cơ x chỉ thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O tìm công thức phân tử của x

Hóa học Lớp 11: Đốt 1,6 gam chất hữu cơ x chỉ thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O tìm công thức phân tử của x, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ