Hóa học Lớp 11: Đehiđrat hoá rượu bậc hai M thu được olefin. Cho 3 gam M tác dụng với Na dư thu được 0,56 lít H 2 (đktc). Đun n

Hóa học Lớp 11: Đehiđrat hoá rượu bậc hai M thu được olefin. Cho 3 gam M tác dụng với Na dư thu được 0,56 lít H 2 (đktc). Đun nóng M với H 2 SO 4 đặc ở 130 o C thì sản phẩm tạo thành là: A. Propen B. Điisopropyl ete C. Buten – 2 D. Đisecbutyl ete, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ