Hóa học Lớp 11: Để tinh chế khí C 2 H 2 có lẫn tạp chất CH 4 , SO 2 , C 2 H 4 và CO 2 thì người ta dùng những d&a

Hóa học Lớp 11: Để tinh chế khí C 2 H 2 có lẫn tạp chất CH 4 , SO 2 , C 2 H 4 và CO 2 thì người ta dùng những dãy hóa chất nào dưới đây: A. KOH, HCl B. Br 2 , HCl C. AgNO 3 / HCl D. KMnO 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ