Hóa học Lớp 11: Để phân biệt dung dịch phenol (C 6 H 5 OH) và ancol etylic (C 2 H 5 OH), ta có thể dùng thuốc thử l&

Hóa học Lớp 11: Để phân biệt dung dịch phenol (C 6 H 5 OH) và ancol etylic (C 2 H 5 OH), ta có thể dùng thuốc thử là A. Dung dịch NaCl B. Kim loại Na C. Nước brom D. Quỳ tím, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ