Hóa học Lớp 11: Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp X gồm CuO, FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít

Hóa học Lớp 11: Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp X gồm CuO, FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn Y thu được sau phản ứng là: A. 39 gam B. 51 gam C. 24 gam D. 42 gam, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ