Hóa học Lớp 11: D ãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic ở điều kiện thích hợp là A. Na, CuO, CH 3

Hóa học Lớp 11: D ãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic ở điều kiện thích hợp là A. Na, CuO, CH 3 COOH, NaOH. B. Cu(OH) 2 , CuO, CH 3 COOH, NaOH. C. Na, CuO, CH 3 COOH, HBr. D. Na 2 CO 3 , CuO, CH 3 COOH, NaOH., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ