Hóa học Lớp 11: Dãy các chất nào sau đây KHÔNG PHẢI là chất điện li ? A. NaCl ,   CaCO 3 , &#1

Hóa học Lớp 11: Dãy các chất nào sau đây KHÔNG PHẢI là chất điện li ? A. NaCl ,   CaCO 3 ,   HNO 3 B. CH 3 COOH , HCl , Ba OH 2 C. CH 3 COOH , H 2 O , Mg OH 2 D. C 2 H 5 OH , C 5 H 12 O 6 , CH 3 CHO, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ