Hóa học Lớp 11: CTTQ của ancol bậc 1 no, đơn chức là: A. C n H 2 n + 1 OH   ( n   ≥   1 ) . B.

Hóa học Lớp 11: CTTQ của ancol bậc 1 no, đơn chức là: A. C n H 2 n + 1 OH   ( n   ≥   1 ) . B. R – CH 2 OH (R là H hoặc gốc HC). C. C n H 2 n + 1 CH 2 OH   ( n   ≥   0 ) . D. C n H 2 n CH 2 OH   (   n   ≥   0 ) ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ