Hóa học Lớp 11: CTCT các chất có tên gọi sau : 1-brom-2-clo-3-metylpentan A. CH 2 Br-CHCl-CH(CH 3 )-CH 3 B. CH 2 Br-

Hóa học Lớp 11: CTCT các chất có tên gọi sau : 1-brom-2-clo-3-metylpentan A. CH 2 Br-CHCl-CH(CH 3 )-CH 3 B. CH 2 Br-CHCl-CH(CH 3 )-CH 2 -CH 3 C. CH 2 Cl-CHBr-CH(CH 3 )-CH 2 -CH 3 D. CH 2 Br-CHCl-CH(CH 3 )-CH 2 -CH 2 – CH 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ