Hóa học Lớp 11: Chọn phát biểu đúng. A. Ankan là những hiđrocacbon no mạch hở. B. Những hiđrocacbon mạch hở là ankan. C. Ankan là những hiđrocacbon có

Hóa học Lớp 11: Chọn phát biểu đúng. A. Ankan là những hiđrocacbon no mạch hở. B. Những hiđrocacbon mạch hở là ankan. C. Ankan là những hiđrocacbon có công thức chung là CnH2n (n 2). D. Ankan là những hiđrocacbon no có mạch vòng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ