Hóa học Lớp 11: Cho V lít (₫ktc) hỗn hợp khí gồm metan , etilen , axetilen tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 24g kết tủa vàng và

Hóa học Lớp 11: Cho V lít (₫ktc) hỗn hợp khí gồm metan , etilen , axetilen tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 24g kết tủa vàng và hỗn hợp khí X thoát ra. Cho hỗn hợp khí X đó tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch Br2 1M thì thoát ra 3,36 lít(₫ktc) không bị hấp thụ . a) Viết các phương trình phản ứng sảy ra  b) tính V c) Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch Br2 2M thì thể tích tối đa của Br2 cần dùng là bao nhiêu ??, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ