Hóa học Lớp 11: Cho V lít khí CO 2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 4 lít dung dịch Ba(OH ) 2 0,

Hóa học Lớp 11: Cho V lít khí CO 2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 4 lít dung dịch Ba(OH ) 2 0,01M thu được 2,955 gam kết tủa. Giá trị của V là A. 0,336. B. 0,672. C. 0,336 hoặc 1,456. D. 0,672 hoặc 2,912, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ